Hüddam İlmi

Bütün bu ruh çağırma(!) dalaverelerinin kökünde eskilerin “Hüddam ilmi”, halkın da “Cincilik” dediği mesele yatmaktadır… Bilhassa eskilerin ve Anadolu halkının yakından bildiği bu konu şöyledir……